Các thành viên

PGS.TS. TRẦN VĂN TUẤN

Trưởng Bộ môn, Trưởng phòng Genomic (PTN Trọng điểm Công nghệ Enzym & Protein)

Giảng viên cao cấp

Email: tuantran@vnu.edu.vnttran.biology@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

PGS.TS. PHẠM THẾ HẢI

Trưởng Khoa Sinh học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống

Giảng viên cao cấp

Email: hai.phamthe@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

PGS.TS. BÙI THỊ VIỆT HÀ

Giảng viên cao cấp

Email: buithivietha@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

TS. MAI THỊ ĐÀM LINH

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

Email: linhmd@vnu.edu.vnmaidamlinh@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

TS. TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Giảng viên

Email: huyentran@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

TS. PHẠM ĐỨC NGỌC

Giảng viên

Email: ngoc46a@yahoo.com

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

TS. PHẠM THANH HIỀN

Nghiên cứu viên

Email: phamthanhhien@hus.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

 

TS. TRẦN MỸ HẠNH

Nghiên cứu viên 

Email: hanhtm1786@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Lý lịch khoa học và hướng nghiên cứu (xem chi tiết)

Hiển thị tất cả kết quả cho ""