PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

Giảng viên cao cấp

Email: buithivietha@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu, sản xuất hydro sinh học từ các chủng vi khuẩn ưa ấm (Clostridium spp., và siêu ưa nhiệt Thermotoga neoplitana)  từ các nguồn nguyên liệu tái tạo.
 • Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ các vi khuẩn nội sinh trong cây thuốc Việt Nam.
 • Phát triển các probiotics nhằm hỗ trợ sức khoẻ sinh sản phụ nữ.

Quá trình đào tạo:

 • 1996: Cử nhân Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 1998: Thạc sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2007: Tiến sỹ Vi sinh vật học phân tử, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Các môn học tham gia giảng dạy:

 • Vi sinh vật học
 • Virut học cơ sở
 • Vi sinh vật y học
 • Các bệnh nhiễm trùng
 • Công nghệ sinh học văc xin

Đề tài dự án tiêu biểu:

 • Nghiên cứu sử dụng các tác nhân vi sinh vật trong đấu tranh sinh học để phòng trừ nấm hại rễ ở cây trồng có múi (QG-08-10) (Chủ trì)
 • Nghiên cứu tác dụng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia  indica). QG-11-17 (chủ trì)
 • Bộ Khoa học Công nghệ, Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hydro sinh học từ vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana DSM 4359.  KC04-TN04/11-15 (chủ trì)
 • Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất nguồn năng lượng tái tạo hydro sinh học từ vi khuẩn kị khí phân lập tại Việt Nam - QG.16.03 (chủ trì)
 • Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic potential of natural extracts in North Vietnam (2017-2022). Đề tài hợp tác với Vương quốc Bỉ do Liên minh Châu Âu tài trợ (thành viên).

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 • Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thuy Chi, Dinh Duc Hien, Bui Thi Viet Ha, Dao Thi Luong, Pham Duc Ngoc, Pham Van Ty, (2016), New insight into microbial diversity and functions in traditional Vietnamese alcoholic fermentation, International Journal of Food Microbiology, 232 (2016) 15–2  
 • The Thu Pham, Van Thuoc Chu, Thi Viet Ha Bui, Thanh Thuy Nguyen, Quang Huy Tran, Thi Ngoc Mai Cung, Corinne Bouvier, Justine Brune, Sebastien Villeger, Thierry Bouvier, Yvan Bettarel , 2015, Coral-associated viruses and bacteria in the Ha Long Bay, Vietnam, Aquatic Microbial Ecology, Vol. 76: 149–161.
 • Thuy Thu Nguyen, Tha Thanh Thi Luong, Phuong Hoang Nguyen Tran, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Hang Thuy Dinh, Byung Hong Kim and Hai The Pham, 2015, A lithotrophic microbial fuel cell operated with pseudomonads-dominated iron-oxidizing bacteria enriched at the anode, Microbial Biotechnology, 8(3): 579-89.
 • Tien Anh Ngo, Tra Huong Nguyen, Ha Thi Viet Bui, 2012, Thermophilic fermentative hydrogen production from xylose by Thermotoga neapolitana DSM 4359, Renewable Energy 37, 174-179.
 • Tien Anh Ngo, Ha Thi Viet Bui , 2013, Biohydrogen Production Using Immobilized Cells of Hyperthermophilic Eubacterium  Thermotoga neapolitana on Porous Glass Beads, Journal of Technology Innovations in Renewable Energy, 2, 231-238 
 •  Đặng Thị Thùy Dương, Bùi Thị Việt Hà, Vũ Thị Thu Hường, Đặng Thị Thùy Dương, Bùi Thị Việt Hà, Tăng Thị Nga, Lê Thị Trang, Vũ Thị Thu Hường, 2016, Đánh giá hiệu năng và giới hạn phát hiện của môi trường Cycloserine –Cefoxitine – Manitol – Agar cho nuôi cấy phân lập Clostridium difficile từ mẫu phân, Tạp chí Y học dự phòng, 15 (188), tr. 140-148.
 • Nguyen Van Hung, Bui Thi Viet Ha, Dinh Thuy Hang, 2016, An efficient method for isolation of bifidobacteria from infant gut VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016, p269-276.
 • Tran Thi Luong, Ngo Thi Huong, Bui Thi Viet Ha, Pham Thi Thu Huong, Nguyen Hoa Anh, Do Thi Viet Huong, Quach Thi Ha Van, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, Carotenoid producing Bacillus aquimaris found in chicken gastrointestinal tracts, Journal of Biotechnology 14(4): 761-768, 2016
 • Nguyen Thi Giang, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Bui Thi Viet Ha, 2016, The situation of antibiotic resistance of bacteria isolated form fresh water fish in Haiduong province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016, p.200-206.
 • Nguyen Thi Hong Hue, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha, 2016, Effects of environmental parameters on hydrogen production of Strain Clostridium beijerinckii CB3 isolated in North of Vietnam under anaerobic condition, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016, p 258-268.

Các sản phẩm ứng dụng:

 • Chế phẩm dịch chiết táo mèo phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp trên ở người. 
Hiển thị tất cả kết quả cho ""