TS. Trần Mỹ Hạnh

Nghiên cứu viên

Email: hanhtm1786@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng nghiên cứu: Vi sinh phân tử, vi sinh vật phục vụ y dược, nông nghiệp.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""