TS. Mai Thị Đàm Linh

Giảng viên

Email: linhmd@vnu.edu.vnmaidamlinh@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu chính:

 • Phát triển ứng dụng của vi khuẩn lactic với vai trò giống khởi động trong các quá trình lên men chủ động, phát triển các sản phẩm lên men có chất lượng cao.
 • Nghiên cứu và khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật.
 • Nấm men và vai trò của nấm men trong các sản phẩm lên men lactic.
 • Vi sinh vật học thực phẩm: Sự hư hỏng trong lên men, phát triển các phương pháp xác định nhanh vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm

Quá trình đào tạo:

 • 2001: Cử nhân Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2005: Thạc sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2014: Tiến sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Các môn học tham gia giảng dạy:

 • Vi sinh vật học
 • Vi sinh vật học ứng dụng
 • Vi sinh vật học công nghiệp
 • Vi sinh vật học nông nghiệp
 • Thực hành vi sinh vật
 • Thực hành Cá thể và quần thể
 • Công nghệ lên men
 • Probiotics

Đề tài dự án tham gia:

 • Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật trong các sản phẩm muối chua truyền thống của Việt Nam (2014- 2015) – Trường ĐHKHTN (chủ trì)
 • Điều tra vai trò của các gen liên quan đến phức hệ protein velvet ở nấm sợi Aspergillus niger Penicillium digitatum (2018-2021). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2018.36 (thư kí đề tài).
 • Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium (2015-2018). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2014.75 (Thư kí đề tài).
 • Nghiên cứu và phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý, Đề tài Bộ công thương (2014 – 2015) (thành viên)
 • Bước đầu nghiên cứu và phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá phát hiện sắt và mangan trong nước (2013 – 2014) - Đề tài Quỹ NAFOSTED (thành viên)

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 • Tao Xuan Vu, Tho Tien Ngo, Linh Thi Dam Mai, Tri-Thuc Bui, Diep Hong Le, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Binh Xuan Ngo, Van-Tuan Tran (2018). A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization. Journal of Microbiological Methods 144:134-144.
 • Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Loc Thi Binh Xuan Do, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Huyen Thi Thanh Tran, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107.
 • Nguyễn Thị Thanh Mai, Mai Thị Đàm Linh, Trần Văn Tuấn (2016) Phân lập và định danh chủng nấm men mới thuộc loài Candida tropicalis có khả năng kháng lại vi khuẩn gây hỏng sản phẩm dưa muối, VNU Journal of Science Vol 32 No.1S
 • Nguyen Thi Khuyen, Vo Thi Hanh, Pham Thi Hien, Mai Thi Dam Linh, Tran Duc Long, Tran Thi Thuy Anh, Trinh Tat Cuong, Tran Van Tuan (2015). A modified method of fungal DNA extraction for molecular diagnosis to discriminate between Aspergillus oryzae and Aspergillus flavus. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 31 (4S): 167-176
 • Mai Thi Dam Linh, Nguyen Phuong Thu, Nguyen Thi Thu Hang (2015). Use of lactic acid bacteria isolated from Vietnamese pickles for pickling vegetables. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 31 (accepted)   
 • Mai Thi Dam Linh (2011). Occurrence of pathogenic Escherichia coli in foodstuffs in Hanoi. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 27 (2S): 206 - 210
 • Mai Thi Dam Linh, Do Minh Phuong, Kieu Huu Anh (2010). Characteristics of Staphylococcus strains isolation from some kinds of foods in Hanoi. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 26 (4S): 587 - 591
 • Mai Thi Dam Linh (2010). Isolation and selection of indigenous yeast strains for alcoholic fermentation from stalk sweet sorghum juice applied to bioethanol production. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 26 (4S): 661 - 667
 • Mai Thi Dam Linh, Nguyen Thi Giang, Nguyen Thi Tuyet, Kieu Huu Anh (2008). Study on characteristics of lactic acid bacteria isolated in Hanoi. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 24: 221 - 226
 • Mai Thi Dam Linh, Nguyen Thi Giang, Bui Phuong Thuan, Kieu Huu Anh, (2008), Isolation and identification of contaminated Salmonella in foods. VNU Journal of Science: Natural Science and Technology 24 (2S): 367-371

  Conference paper:

  11. Mai Thi Dam Linh, Vu Thi Thao, Bui Phuong Thuan (2008). Research and isolation of Shigella from foods in Hanoi. Proceeding of 4th National Scientific Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Agriculture, Biology, Medicine and Food Industry, pp. 338-341.

Các sản phẩm ứng dụng:

 • Chế phẩm giống khởi động  từ vi khuẩn lactic.
Hiển thị tất cả kết quả cho ""