PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn, Trưởng phòng Genomic (PTN Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein)

Email: tuantran@vnu.edu.vnttran.biology@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 123 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu phát triển các hệ thống chuyển gen/ biểu hiện gen/ chỉnh sửa genome tiên tiến phục vụ cải biến di truyền một số vi nấm công nghiệp (Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Cordyceps militaris, Trichoderma harzianum, …) nhằm tạo ra các chủng có khả năng sản xuất enzyme/ protein, chất tạo màu tự nhiên, hoặc các chất có hoạt tính sinh học với hiệu suất cao.
 • Nghiên cứu sản xuất một số enzyme, chất tạo màu tự nhiên, các chất có hoạt tính sinh học từ nấm.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ lai tạo, nuôi trồng và chiết xuất các thành phần có lợi từ nấm dược liệu Cordyceps militaris.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong phòng chống bệnh hại cây trồng.
 • Nghiên cứu xác định các gen độc lực mà một số vi nấm sử dụng như một loại "vũ khí" để tấn công gây bệnh cây trồng.

Quá trình đào tạo:

 • 2000: Cử nhân Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2004: Thạc sĩ Vi sinh vật học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2011: Tiến sĩ Vi sinh vật học phân tử, Đại học Georg-August Göttingen, CHLB Đức
 • 2011-2013: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Georg-August Göttingen, CHLB Đức.

Các môn học tham gia giảng dạy:

 • Vi sinh vật học (Basic Microbiology)
 • Vi sinh vật học ứng dụng (Applied Microbiology)
 • Vi sinh vật học phân tử (Molecular Microbiology)
 • Sinh học nấm (Fungal Biology)
 • Sinh học tổng hợp (Synthetic Biology)
 • Cải biến di truyền vi sinh vật (Genetic Engineering of Microorganisms) 
 • Bệnh học thực vật (Phytopathology)

Đề tài dự án tiêu biểu:

 1. Nghiên cứu phát triển công nghệ mới để lai tạo, phục hồi và duy trì các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris có hiệu suất cao về hình thành quả thể và sinh tổng hợp cordycepin (2020-2022). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QG.20.19 (chủ trì).
 2. Nghiên cứu phát triển hệ thống biểu hiện gen mới ở nấm dược liệu Cordyceps militaris phục vụ sản xuất enzym tái tổ hợp và các chất có hoạt tính sinh học (2020-2022). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.20.03 (thành viên chủ chốt).
 3. Điều tra vai trò của các gen liên quan đến phức hệ protein velvet ở nấm sợi Aspergillus niger Penicillium digitatum (2018-2021). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2018.36 (chủ trì).
 4. Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium (2015-2018). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2014.75 (chủ trì).
 5. Nghiên cứu thiết kế hệ thống vector biểu hiện gen nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp enzyme ở nấm sợi Aspergillus oryzae (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.14.01 (chủ trì).
 6. Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic potential of natural extracts in North Vietnam (2017-2022). Đề tài hợp tác với Vương quốc Bỉ do Liên minh Châu Âu tài trợ (thành viên chủ chốt).
 7. Field-scale application of vetiver grass to mitigate dioxin contaminated soil at Bien Hoa airbase (2018-2021). Đề tài hợp tác với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc chương trình PEER do USAID (Mỹ) tài trợ (thành viên chủ chốt).

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 1. Tran VT, Thai HD, Vu TX, Vu HH, Nguyen GT, Trinh MT, Tran HTT, Pham HTT, Le NTH (2023). An efficient Agrobacterium-mediated system based on the pyrG auxotrophic marker for recombinant expression in the filamentous fungus Penicillium rubens. Biotechnology Letters 45(5-6):689-702. 

 2. Thai HD, Do LTBX, Nguyen XT, Vu TX, Tran HTT, Nguyen HQ, Tran VT (2023). A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system based on the hisB auxotrophic marker for genetic manipulation in Aspergillus niger. Archives of Microbiology 205(5):183.

 3. Vu TX, Tran TB, Tran MB, Do TTK, Do LM, Dinh MT, Thai HD, Pham DN, Tran VT (2023). Efficient control of the fungal pathogens Colletotrichum gloeosporioides and Penicillium digitatum infecting citrus fruits by native soilborne Bacillus velezensis strains. Heliyon 9(2): e13663. 

 4. Tran HM, Le DH, Nguyen V-AT, Vu TX, Thanh NTK, Giang DH, Dat NT, Pham HT, Muller M, Nguyen HQ, Tran VT (2022). Penicillium digitatum as a model fungus for detecting antifungal activity of botanicals: an evaluation on Vietnamese medicinal plant extracts. Journal of Fungi 8(9): 956.

 5. Tran VT, Thai HD, Vu TX (2022). Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation systems for genetic manipulation in agriculturally important fungi. In: Jeschke P, Starikov EB (eds) Agricultural Biocatalysis: Biological and Chemical Applications. Jenny Stanford Publishing, New York, pp 283-311.

 6. Hanh-Dung Thai, Bich-Phuong Thi Nguyen, Van-Manh Nguyen, Quang-Huy Nguyen, Van-Tuan Tran (2021). Development of a new Agrobacterium-mediated transformation system based on a dual auxotrophic approach in the filamentous fungus Aspergillus oryzaeWorld Journal of Microbiology and Biotechnology 37: 92.

 7. Chu Thanh Binh, Hanh-Dung Thai, Bui Thi Viet Ha, Van-Tuan Tran (2021). Establishment of a new and efficient Agrobacterium-mediated transformation system in the nematicidal fungus Purpureocillium lilacinumMicrobiological Research 249: 126773.
 8. Annalena M. Höfer, Rebekka Harting, Nils F. Aßmann, Jennifer Gerke, Kerstin Schmitt, Jessica Starke, Özgür Bayram, Van-Tuan Tran, Oliver Valerius, Susanna A. Braus-Stromeyer and Gerhard H. Braus (2021). The velvet protein Vel1 controls initial plant root colonization and conidia formation for xylem distribution in Verticillium wilt. PLOS Genetics 17(3): e1009434.
 9. Harting R, Höfer A, Tran VT, Weinhold LM, Barghahn S, Schlüter R, Braus GH (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia melanization in Verticillium dahliae. Fungal Biology 124(5): 490-500.
 10. Vu TX, Vu HH, Nguyen GT, Vu HT, Mai LTD, Pham DN, Le DH, Nguyen HQ, Tran VT (2019). A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system revealed the influence of nitrogen sources on the function of the LaeA regulator in Penicillium chrysogenum. Fungal Biology 123(11): 830-842. 
 11. Sun Y, Niu Y, Huang H, He B, Ma L, Tu Y, Tran VT, Zeng B, Hu Z (2019). Mevalonate Diphosphate Decarboxylase MVD/Erg19 Is Required for Ergosterol Biosynthesis, Growth, Sporulation and Stress Tolerance in Aspergillus oryzae. Frontiers in Microbiology 10: 1074. 
 12. Sun Y, Niu Y, He B, Ma L, Li G, Tran VT, Zeng B, Hu Z (2019). A dual selection marker transformation system using Agrobacterium tumefaciens for the industrial Aspergillus oryzae 3.042. Journal of Microbiology and Biotechnology 29(2): 230-234.
 13. Bui TT, Harting R, Braus-Stromeyer SA, Tran VT, Leonard M, Höfer A, Abelmann A, Bakti F, Valerius O, Schlüter R, Stanley CE, Ambrósio A, Braus GH (2019). Verticillium dahliae transcription factors Som1 and Vta3 control microsclerotia formation and sequential steps of plant root penetration and colonisation to induce disease. New Phytologist 221(4): 2138-2159.
 14. Tao Xuan Vu, Tho Tien Ngo, Linh Thi Dam Mai, Tri-Thuc Bui, Diep Hong Le, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Binh Xuan Ngo, Van-Tuan Tran (2018). A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization. Journal of Microbiological Methods 144: 134-144.
 15. Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Loc Thi Binh Xuan Do, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Huyen Thi Thanh Tran, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107.
 16. Van Tuan Tran, Thi Binh Xuan Loc Do, Thi Khuyen Nguyen, Xuan Tao Vu, Bich Ngoc Dao, Hoai Ha Nguyen (2017). A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 59(4): 66-74.
 17. Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Thu Ha Pham, Tuan-Nghia Phan, Van-Tuan Tran (2016). The construction and use of versatile binary vectors carrying pyrG auxotrophic marker and fluorescent reporter genes for Agrobacterium-mediated transformation of Aspergillus oryzae. World Journal of Microbiology and Biotechnology 32(12): 204.
 18. Chi-Jan Lin, Christoph Sasse, Jenifer Gerke, Oliver Valerius, Henriette Irmer, Holm Frauendorf, Thorsten Heinekamp, Maria Strabburger, Van Tuan Tran, Britta Herzog, Susana A Braus-Stromeyer, Gerhard H Braus (2015). Transcription factor SomA is required for adhesion, development and virulence of the human pathogen Aspergillus fumigatus. PLOS Pathogens 11(11): e1005205.
 19. Michael Reusche, Jekaterina Truskina, Karin Thole, Leonhard Nagel, Sören Rindfleisch, Van Tuan Tran, Susanna A. Braus-Stromeyer, Gerhard H. Braus, Thomas Teichmann, Volker Lipka (2014). Infections with the vascular pathogens Verticillium longisporum and Verticillium dahliae induce distinct disease symptoms and differentially affect drought stress tolerance of Arabidopsis thaliana. Environmental and Experimental Botany 108: 23-37.
 20. Clara E Hoppenau, Van-Tuan Tran, Harald Kusch, Kathrin P Abhauer, Manuel Landesfeind, Peter Meinicke, Blagovesta Popova, Susanna A Braus-Stromeyer, Gerhard H Braus (2014). Verticillium dahliae VdTH14, involved in thiazole biosynthesis, stress response and DNA repair functions, is required for vascular disease induction in tomato. Environmental and Experimental Botany 108: 14-22.
 21. Van-Tuan Tran, Susanna A Braus-Stromeyer, Harald Kusch, Michael Reusche, Alexander Kaever, Anika Kuhn, Oliver Valerius, Manuel Landesfeind, Kathrin Abhauer, Maike Tech, Katharina Hoff, Tonatiuh Pena-Centeno, Mario Stanke, Volker Lipka, Gerhard H Braus (2014). Verticillium transcription activator of adhesion Vta2 suppresses microsclerotia formation and is required for systemic infection of plant roots. New Phytologist 202: 565-581.
 22. Christian Timpner, Susanna A Braus-Stromeyer, Van Tuan Tran, Gerhard H Braus (2013). The Cpc1 regulator of the cross-pathway control of amino acid biosynthesis is required for pathogenicity of the vascular pathogen Verticillium longisporum. Molecular Plant-Microbe Interactions 26: 1312-1324.
 23. Van Tuan Tran, Susanna A Braus-Stromeyer, Christian Timpner, Gerhard H Braus (2013). Molecular diagnosis to discriminate pathogen and apathogen species of the hybrid Verticillium longisporum on the oilseed crop Brassica napus. Applied Microbiology and Biotechnology  97: 4467-4483.
 24. Seema Singh, Susanna A Braus-Stromeyer, Christian Timpner, Van Tuan Tran, Gertrud Lohaus, Michael Reusche, Jessica Knüfer, Thomas Teichmann, Andreas von Tiedemann, Gerhard H Braus (2010). Silencing of Vlaro2 for chorismate synthase revealed that the phytopathogen Verticillium longisporum induces the cross-pathway control in the xylem. Applied Microbiology and Biotechnology 85: 1961-1976.

Các sản phẩm ứng dụng:

 • Chế phẩm sinh học phòng trừ nấm bệnh cho cây trồng
 • Công nghệ lai tạo và nuôi trồng nấm dược liệu Cordyceps militaris
Hiển thị tất cả kết quả cho ""