TS. Trần Thị Thanh Huyền

Giảng viên 

Email: huyentran@vnu.edu.vn, huyentran0150@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 122 – Nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chính:

 • Bệnh học thú y và thủy sản
 • Chẩn đoán bệnh bằng các marker phân tử
 • Vi sinh vật học phân tử
 • Xạ khuẩn sinh kháng sinh
 • Probiotics trong nuôi trồng thủy sản

Quá trình đào tạo:

 • 2004: Cử nhân Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN
 • 2007: Thạc sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • 2012: Thực tập sinh, Đại học Greifswald, CHLB Đức
 • 2013: Tiến sỹ Vi sinh vật học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Các môn học tham gia giảng dạy:

 • Vi sinh vật học
 • Vi sinh vật học phân tử
 • Vi sinh thực phẩm

Các hướng nghiên cứu chính:

 • Bệnh học thú y và thủy sản
 • Chẩn đoán bệnh bằng các marker phân tử
 • Vi sinh vật học phân tử
 • Xạ khuẩn sinh kháng sinh
 • Probiotics trong nuôi trồng thủy sản

Đề tài dự án tiêu biểu:

 • Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium (2015-2018). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2014.75 (thành viên).
 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống vector biểu hiện gen nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp enzyme ở nấm sợi Aspergillus oryzae (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.14.01 (thành viên).
 • Nghiên cứu và phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để sử dụng làm cảm biến sinh học đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý (2014 – 2015). Đề tài Bộ Công thương.
 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn Escherichia coli có khả năng sinh verotoxin gây bệnh sưng phù đầu ở lợn (2009-2010). Đề tài cấp ĐH KHTN
 • Phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra Việt Nam bằng phương pháp PCR (2011-2012). Đề tài cấp ĐH KHTN

Các công trình khoa học tiêu biểu:

 • Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Loc Thi Binh Xuan Do, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Huyen Thi Thanh Tran, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107.
 • Phuong Tran, Linh Nguyen, Huong Nguyen, Bong Nguyen , Linh Nong, Linh Mai, Huyen Tran, Thuy Nguyen and Hai Pham (2016), Effects of inoculation sources on the enrichment and performance of anode bacterial consortia in sensor typed microbial fuel cells, AIMS Bioengineering 3(1): 60-74.
 • Chi BK, Roberts AA, Huyen TT, Bäsell K, Becher D, Albrecht D, Hamilton CJ, Antelmann H.  (2013), S-bacillithiolation protects conserved and essential proteins against hypochlorite stress in Firmicutes bacteria, Antioxid Redox Signal. 18(11):1273-95
 • Trần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2013) Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Edwardsiella ictaluri từ mẫu cá tra Viêt Nam Pangasius hypophthalmus có biểu hiện bệnh gan thân mủ, Tạp chí Công nghệ sinh học ,11(1) tr. 79-86.
 • Lima BP, Thanh Huyen TT, Bäsell K, Becher D, Antelmann H, Wolfe AJ. (2012), Inhibition of acetyl phosphate-dependent transcription by an acetylatable lysine on RNA polymerase, J Biol Chem, 287(38):32147-60.
 • , 9Tạp chí Công nghệ sinh học gây bệnh trên cá tra Việt Nam bằng kỹ thuật PCR, Edwardsiella ictaluriTrần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2011) Phát hiện vi khuẩn (1): 169-177
 • Trần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2010) Loop-mediated isothermal amplification – a novel method applied to detect Edwardsiella ictaluri causing Edwardsiellosis in Tra catfish in Vietnam, VNU Journal of Science, 26(4S): 575-581.

Các sản phẩm ứng dụng:

 • LAMP kit chẩn đoán bệnh Edwardsiellosis 
Hiển thị tất cả kết quả cho ""