Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam trực thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hợp tác phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

Thời gian: 23-24/10/2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị gồm 5 tiểu ban:

 • Công nghệ Gene và Protein
 • Công nghệ Sinh học Tế bào
 • Công nghệ Sinh học Nông nghiệp
 • Công nghệ Sinh học Y Dược
 • Công nghệ Vi sinh và Môi trường

Hình thức báo cáo Hội nghị:

 • Báo cáo tổng quanBáo cáo được trình bày tại phiên toàn thể của hội nghị.
 • Báo cáo trình bày (oral): Trình bày tại các tiểu ban, mỗi báo cáo không quá 20 phút bao gồm cả phần thảo luận.
 • Báo cáo treo posterBáo cáo được trình bày trong khổ giấy A0.
Triển lãm: Diễn ra trong suốt thời gian hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho Công nghệ Sinh học.
Các mốc thời gian cần lưu ý:
 • 30/7/2021: Hạn cuối gửi Báo cáo toàn văn, Hạn cuối nộp Lệ phí cho Báo cáo toàn văn.

 • 30/8/2021: Hạn cuối nộp Báo cáo tóm tắt oral và poster, Hạn cuối Đăng ký tham dự Hội nghị, Hạn cuối nộp Lệ phí tham dự Hội nghị.

 • 23-24/10/2021: Hội nghị.

Theo cnsh2021.tnus.edu.vn

Hiển thị tất cả kết quả cho ""