Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ VinIF, Viện VinBigdata thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục như sau:

Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục.

Kinh phí hỗ trợ được trao 02 (hai) lần, lần một 70% ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ, lần hai 30% khi thanh lý hợp đồng tài trợ và được phân thành các loại sau:

 • Học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ – loại 120.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho học viên cao học đang còn thời gian học tập nhiều hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
 • Học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ – loại 60.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho học viên cao học đang còn thời gian học tập từ 3 tháng đến 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
 • Học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ – loại 150.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho nghiên cứu sinh đang còn thời gian học tập, nghiên cứu nhiều hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
 • Học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ – loại 75.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho nghiên cứu sinh đang còn thời gian học tập từ 3 tháng đến 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng.

Đối tượng

 • Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

Tiêu chí xét chọn

 • Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá và đạt giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 02 (hai) năm trước khi nộp hồ sơ.
 • Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có điểm trung bình chung toàn khóa học thạc sĩ từ 7.5 (hệ 10) trở lên hoặc có điểm trung bình chung toàn khóa học thạc sĩ từ 7.0 (hệ 10) trở lên và đạt giải thưởng, thành tích về nghiên cứu khoa học và công nghệ trong 02 (hai) năm trước khi nộp hồ sơ.
 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh đã nhận học bổng của Quỹ VinIF, Viện VinBigdata được đăng ký tham gia chương trình học bổng năm tiếp theo. Số lần nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02) năm đối với học viên cao học và ba (03) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

Yêu cầu về kết quả thực hiện

 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh nhận học bổng có trách nhiệm tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ VinIF, Viện VinBigdata thông báo.
 • Học viên cao học, nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian tham gia học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký.
 • Học viên cao học và nghiên cứu sinh nhận học bổng có thời gian học tập, nghiên cứu nhiều hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng: có trách nhiệm gửi báo cáo 6 tháng và báo cáo khi kết thúc thời gian học tập, nghiên cứu bằng văn bản tới Quỹ VinIF, Viện VinBigdata về tình hình, kết quả học tập, nghiên cứu. Người nhận học bổng có thời gian học tập, nghiên cứu ít hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng: có trách nhiệm gửi báo cáo khi kết thúc thời gian học tập, nghiên cứu bằng văn bản tới Quỹ VinIF, Viện VinBigdata về tình hình, kết quả học tập, nghiên cứu..
 • Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ VinIF, Viện VinBigdata.
 • Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: “Học viên cao học/Nghiên cứu sinh được hỗ trợ bởi Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigdata)”.

Hồ sơ đăng ký

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nộp qua link online http://oms.vinif.org (Hướng dẫn nộp hồ sơ online), và qua email scholarship@vinif.org và văn phòng Quỹ VinIF, Viện VinBigdata những giấy tờ cần thiết sau:

 • Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập (Mẫu VINIF-TNT-DDK);
 • Lý lịch khoa học (Mẫu VINIF-HB-LLKH);
 • Bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao công chứng bằng, bảng điểm đại học và sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);
 • Bản sao công chứng các giấy chứng nhận các giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có);
 • Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được (Mẫu VINIF-HB-ThS-KHHT hoặc mẫu VINIF-HB-TS-TMDC);
 • Một (01) thư giới thiệu đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ (Mẫu VINIF-HB-TGT) từ các nhà khoa học có uy tín kèm theo Lý lịch khoa học của nhà khoa học (Mẫu VINIF-HB-LLKHBT);
 • Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước ngay khi có (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm đăng ký học bổng).
 • Xác nhận thời gian còn lại của khóa học (Mẫu VINIF-HB-XNTG) nếu thời gian còn lại của khóa học (tính từ tháng 10/2020) còn dưới 12 tháng và văn bản xác nhận trúng tuyển không thể hiện được số tháng còn lại của khóa học.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng của Quỹ VinIF, Viện VINBIGDATA đăng ký học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm tiếp theo nộp đồng thời về địa chỉ email scholarship@vinif.org và văn phòng Quỹ VinIF, Viện VINBIGDATA đầy đủ các giấy tờ nêu trên kèm theo Báo cáo kết quả học tập (Mẫu VINIF-HB-BC).

Thông tin chi tiết xem tại: DANH MỤC VÀ QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG

Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/06 đến 01/8/2021
 • Thông báo kết quả: tháng 10/2021

Để biết thêm thông tin, học viên cao học và nghiên cứu sinh có thể gửi email về địa chỉ sau: scholarship@vinif.org.

Địa chỉ nhận hồ sơ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn

Tầng 9, Tòa Century, Times City,
458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Email: scholarship@vinif.org
Website: www.vinif.org

Theo Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Hiển thị tất cả kết quả cho ""