Đào tạo đại học

CTĐT Quốc tế Sinh học

01/03/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN QUỐC TẾ SINH HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu...

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học

26/02/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Công nghệ sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo ...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""