Đào tạo

CTĐT tài năng

01/03/2020 / Trần Thị Thanh Huyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Tài năng sinh học Chuyên ngành vi sinh vật học NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo ...

Bài viết liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""