Công nghệ sinh học

Thiết kế (nhanh) mồi PCR và real-time PCR với Primer3

25/02/2020 / Tran Van Tuan

Primer3 là chương trình được sử dụng phổ biến để thiết kế mồi (primer) cho phản ứng PCR (Polymerase Chain Reaction).  Đây là chương trình mã nguồn mở, do Steve Rozen and Helen Skaletsky phát triển tại Whitehead Institute và Howard Hughes Medical Institute, USA. Vì PCR được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nên Primer3 có nhiều các thông số mà bạn có thể điều chỉnh để tạo ra những primer tốt nhất cho mục đích của bạn.  Sau đây là giao diện...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""