Phân loại và định danh các Vi sinh vật

Phân loại và định danh các Vi sinh vật

Bộ môn Vi sinh vật học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong các cơ sở nghiên cứu có đầy đủ các trang thiết bị chuyên sâu để thực hiện các phân tích định danh các chủng Vi sinh vật đến tên loài (bao gồm các chủng vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm men, nấm sợi)

Các dịch vụ bao gồm

  • Nghiên cứu xác định hình thái tế bào Vi sinh vật: quan sát hình thái tế bào dưới kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử quét (kèm thiết bị chụp ảnh với độ phân giải cao)
  • Giải trình tự DNA, xây dựng và phân tích cây phả hệ bằng phần mềm chuyên dụng
  • Đào tạo và tập huấn: Bộ môn tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về phân loại vi sinh vật, bảo tồn và lưu giữ chủng giống vi sinh vật, công nghệ sinh học vi sinh vật

https://www.dropbox.com/s/y3xnkuou6tpzsmr/IMG_4944.JPG?dl=0

Liên hệ: Bộ môn Vi sinh vật học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Phòng 122, T1, 334 Nguyễn Trãi, Hà nội

Tel: 024-3858856

Hiển thị tất cả kết quả cho ""