Danh sách khoá luận tốt nghiệp, năm học 2018-2019

Chương trình Đào tạo Chuẩn

Ngành: Công nghệ Sinh học

STT

Họ và tên SV

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen mới cho nấm dược liệu Cordyceps militaris sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens và marker trợ dưỡng pyrG

TS. Trần Văn Tuấn

TS. Lê Hồng Điệp

 1.  

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ xạ khuẩn phòng trừ một số bệnh phổ biến trên cây trồng

TS. Phạm Đức Ngọc

 1.  

Lê Tất Đạt

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật để kiểm soát một số côn trùng gây hại trên rau   

TS. Phạm Thế Hải

 1.  

Cao Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu khả năng cố định nitơ và amon hoá của vi khuẩn phân lập từ đất vùng rễ

TS. Đào Thị Lương

TS. Mai Thị Đàm Linh

 1.  

Đinh Thị Bích Hằng

Nghiên cứu phục hồi khả năng hình thành quả thể (fruiting body) cho nấm dược liệu Cordyceps militaris bị thoái hóa: Cách tiếp cận mới dựa trên gen giới tính

TS. Trần Văn Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

 1.  

Đặng Thế Hiển

Hệ thống sinh điện hóa với điện cực đáy lồng ghép trong mô hình ao nuôi thủy sản nước lợ: hiệu quả xử lý ô nhiễm và ảnh hưởng của các chế độ sục khí.

TS. Phạm Thế Hải

 1.  

Tô Thị Kim Liên

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật real time PCR định lượng đồng thời DNA của Herpes simplex type 1 và 2

TS. Đinh Thị Thu Hằng

TS. Mai Thị Đàm Linh

 1.  

Nguyễn Đức Thành

Điều tra vai trò của gen veA trong điều hòa sinh trưởng, trao đổi chất và gây hỏng quả sau thu hoạch ở nấm sợi Aspergillus niger

TS. Trần Văn Tuấn

 1.  

Lương Thị Hoài Thương

Nghiên cứu sự lưu hành của Human cytomegalovirus trong huyết tương, nước tiểu ở bệnh nhân ghép thận bằng kỹ thuật Real – time PCR

TS. Đinh Thị Thu Hằng

TS. Mai Thị Đàm Linh

 

Chương trình Đào tạo Chuẩn

Ngành: Sinh học

STT

Họ và tên SV

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

 1.  

Nguyễn Phương Anh

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn Lactobacillus spp. có hoạt tính probiotic được phân lập từ âm đạo phụ nữ khoẻ mạnh 

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

 1.  

Nguyễn Thái Anh

Nghiên cứu vi khuẩn điện hóa - hóa dưỡng vô cơ trong pin nhiên liệu vi sinh vật được vận hành với các nồng độ sắt khác nhau

TS. Phạm Thế Hải

 1.  

Trịnh Phương Đông

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Pseudomonas sp. đối kháng một số nấm bệnh trên cây trồng

TS. Phạm Đức Ngọc

 1.  

Đặng Hương Giang

Điều tra khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh trên người và thực vật của xạ khuẩn được phân lập từ dơi và đất rừng ngập mặn

TS. Phạm Đức Ngọc

 1.  

Phạm Thanh Hà

Nghiên cứu đặc tính đa enzyme của vi khuẩn Bacillus

TS. Đào Thị Lương

TS. Mai Thị Đàm Linh

 1.  

Trần Thị Hiền

Nghiên cứu khả năng sinh indole-3-Acetic acid (IAA) của vi khuẩn vùng rễ phân lập từ đất

TS. Đào Thị Lương

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

 1.  

Trần Mai Hoàng

Đặc điểm của vi khuẩn thúc đẩy sinh trưởng thực vật chịu mặn phân lập ở ruộng lúa ở vùng Tây Nam Bộ

TS. Hồ Tú Cường

 TS. Mai Thị Đàm Linh

 1.  

Bùi Mạnh Khôi

Nghiên cứu khả năng phân giải phốt phát của vi sinh vật vùng rễ phân lập từ đất

TS. Đào Thị Lương

 TS. Mai Thị Đàm Linh

 

Chương trình Tài năng

Ngành: Sinh học

STT

Họ và tên SV

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Lê Phụng Hiển

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của các chủng xạ khuẩn nội sinh trong một số cây thuốc

Isolation and investigation of antibacterial activity of endophytic actinomycetes in some medicinal plants

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

2

Đỗ Bình Minh

Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn tía không lưu huỳnh dị dưỡng để ứng dụng chuyển hoá phế thải hữu cơ thành sinh khối có giá trị dinh dưỡng cao

Utilization of purple non-sulfur bacteria in converting organic components into nutrient biomass

TS. Phạm Thế Hải

3

Đặng Thị Hà Thu

Phân tích đa dạng quần xã vi khuẩn trong hệ sinh điện hoá nước lợ với điện cực ở đáy (SBES) bằng phương pháp không nuôi cấy

Culture-independent analysis of the bacterial community in sediment bioelectrochemical system (SBES) intergrated in a brackish aquaculture method

TS. Phạm Thế Hải

 

Chương trình Đào tạo Chuẩn Quốc tế

Ngành: Sinh học

STT

Họ và tên SV

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

Phạm Thị Phương Anh

Tìm kiếm các chủng vi khuẩn ức chế quorum sensing và sinh trưởng của vi khuẩn Vibrio

Screening for bacterial strains that inhibit quorum sensing and growth of Vibiro species

ThS. Ngyễn Thị Thu Thuỷ

TS. Phạm Thế Hải

2

Nguyễn Ngọc Diệp

Sàng lọc và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh phân lập từ các mẫu quặng vàng

Screenign and characterization of sulfur-oxidazing bacteria isolated from gold mining sites

TS. Phí Quyết Tiến

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

3

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Xác định mức độ biểu hiện của một số gen mã hoá các yếu tố kháng kháng sinh của vi khuẩn Elizabethkingia spp. ở Việt Nam

Determine the expression level of some genes encoding for indicating factors of antibiotic resistance of Elizabethkingia spp. in Vietnam

TS. Võ Thị Bích Thuỷ

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

4

Vũ Hồng Hà

Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen mới cho nấm sợi công nghiệp Penicillium chrysogenum sử dụng marker trợ dưỡng pyrG

Development of a new transformation system for the industrial fungus Penicillium chrysogenum using the pyrG auxotrophic marker

ThS. Vũ Xuân Tạo

TS. Trần Văn Tuấn

5

Vũ Thu Hiền

Nghiên cứu vai trò của các gen velvet (veA, velC, vosA) ở nấm gây hỏng quả có múi sau thu hoạch Penicillium digitatum

Roles of the velvet genes (veA, velC, vosA) in the citrus postharvest fungal pathogen Penicillium digitatum

ThS. Vũ Xuân Tạo

TS. Trần Văn Tuấn

6

Nguyễn Khánh

Điều tra vai trò của gen velB trong điều hoà sinh trưởng, trao đổi chất và gây hỏng quả sau thu hoạch ở nấm sợi Aspergillus niger

Investigation of the velB gene in regulation of growth, metabolism and postharvest fruit decay in the filamentous fungus Aspergillus niger

TS. Trần Văn Tuấn

7

Mai Thị Ngân

Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật nội sinh trên một số cây dược liệu Việt Nam

Study on biodiversity of endophytic microorganisms isolated from Vietnam medicinal plants

ThS. Trần Mỹ Hạnh

TS. Phạm Thế Hải

8

Phạm Thuỳ Trang

Sàng lọc các chủng vi khuẩn có khả năng hình thành màng sinh học để lên men bột đậu nành ứng dụng trong sản xuất thức ăn cho chăn nuôi

Screening of probiotic bacteria capable of forming biofilm for fermentating soybean meal to orient biological products as feed for livestock

TS. Hoàng Phương Hà

PGS.TS. Bùi Thị Việt Hà

 

Hiển thị tất cả kết quả cho ""